Od roku 2014 nabízíme svařování jezírkové fólie ve výkopu

 

Připravte své jezírko na zimu :

Pokud je váš filtr umístěn nad hladinou jezírka s prvními mrazy filtraci vypneme, vypustíme z ní vodu, otevřeme ventily. Vodu vypustíme také z hadic, potrubí a všech míst, kde by mohla zamrznout. UV lampu schováme do prostoru, kde nemrzne. 

U gravitačních filtrací a filtrací, které máme schované v šachtách a nehrozí jejich poškození mrazem, můžeme cirkulaci vody nechat zapnutou. Je však nutné snížit výkon čerpadla o jednu třetinu až jednu polovinu, případně použít čerpadlo se slabším výkonem.

 Pro úspěšné zimování vašich ryb, je nutné z důvodu přístupu vzduchu a naopak odventilování jedovatých plynů udržovat část hladiny bez ledu. Je naprosto špatné otvor v ledu vysekávat, vyřezávat nebo rozbíjet. Hluk a otřesy rybám velmi vadí nehledě k možnosti protržení fólie.

K zajištění otvoru v ledu je možno použít polystyrenový plovák TZ 505 nebo TZ 510. Plovák se skládá ze dvou částí - častečně ponořeného základového dílu a vrchního krytu. Základový díl má tvar mezikruží, který se zatíží kamínky nebo písek, tím dojde k částečnému ponoření plováku. Vnitřní prostor plováku je pak chráněn částečně ponořenými stěnami základového dílu a z vrchní strany krytem. Drážkami v v základovém dílu odchází z vody jedovaté plyny. Nesmíme zapomínat, že jak okolní voda zamrzá, vznikající led, který má větší objem než voda, postupně vytlačuje vodní hladinu v plováku nahoru. Proto je nutné občas zvednout kryt plováku a z vnitřního prostoru část vody odebrat. Pokud by zvyšující se hladina zaplavila odvzdušňující drážky, přestal by plovák fungovat.

Polystyrenové plováky je možné kombinovat se vzduchovadly např. TZ 605 nebo TZ 610, kdy přívodem vzduchu zvýšíme účinnost plováku.

TIP :  V naší nabídce máme již i sadu plováku se vzduchovadlem TZ 513

Další možností může být použití malého čerpadla s plovákem, kdy čerpadlem je teplejší voda ode dna přiváděna k plováku na hladině jezírka - TZ  516  nebo ohřívač vody s termostem o výkonu 150 W - TZ 560.

 

Nezapomeňte odstranit z jezírka odumřelé části rostlin, jejichž zbytky na dně jezírka mohou způsovat při svém rozkladu tvorbu jedovatých plynů.

Pokud jsou v okolí jezírka listnaté stromy, je vhodné zakrýt vodní hladimu ochrannou sítí TZ 402 nebo TZ 403.

 

Pokud klesne teplota vody v jezírku pod 10 stupňů C, přestáváme krmit ryby, které přestávají při této teplotě přijímat potravu.