Základem každého jezírka musí být něco, co vodu v zahradě udrží, akumuluje.  Někdy k tomu stačí úroveň spodní vody, která sama zaplní vytvořené jezírko, někdy stačí vrstva nepropustného jílu. Většinou však je potřeba vodu zadržet nepropustnou vrstvou.

Nejjednodušší jsou již hotové plastové výlisky z polyetylenu vyrobené vakuovou technikou. Takové plastové jezírko stačí usadit do terénu na pískovou vrstvu, vyrovnat do vodováhy a pomocí písku obsypaného okolo výlisku a proudu vody upevnit jeho pozici.  Je potřeba nezapomenout vodu postupně přidávat i do výlisku, aby jej voda použitá při pěchování pískové vrstvy nevytlačila na povrch.

V našem sortimentu naleznete tyto plastové výlisky v sekci  Plastové rybníčkyvčetně plastových potůčkových dílů.

 Pokud budujete větší jezírko nebo rybníček, je potřeba zadržení vody provést za pomoci hydroizolační fólie. Máte na výběr mezi fóliemi z polyetylenu, PVC nebo kaučuku. Fólie z PE jsou velmi odolné, trvanlivé, ale mají velkou nevýhodu v tom, že jsou méně tvarovatelné, méně pružné a jejich lepení nebo svařování je velmi problematické. Z naprosté většiny se používají fólie z PVC. Moderní PVC fólie jsou vyráběny z měkčeného PVC, dnes již bez použití nebezpečných změkčovadel. Jsou velmi pružné, odolné proti UV záření a výrobci na ně dávají záruku až 20 let. Většinou je výrobci nabízejí v tloušťkách 0,5 mm, 1 mm a 1,5 mm. Nejslabší 0,5 mm je možno použít do menších jezírek s hloubkou do 75 cm, fólie 1 mm silné se používají do jezírek do hloubky 1,5 m a do největších a hlubších jezírek pak fólie 1,5 mm. Fólie nabízejí výrobci v různých délkách a šířkách, zpravidla svařené z jednotlivých pruhů 2 m širokých.  Pro náročné aplikace jsou pak používány fólie kaučukové 1 mm silné. Jejich hlavní předností je vysoká životnost, netečnost k přírodním vlivům, vysoká elastičnost ( až 300 % ), která zůstává i při nízkých venkovních teplotách. Fólie se pokládají do jezírkové jámy zbavené ostrých kamenů a kořenů na pískovou vrstvu a podkládají se geotextilií.  Nejjednodušší je zakoupit dostatečně velkou fólii a položit ji do jezírkové jámy vcelku. Je možné se pak spolehnout na těsnost fólie a vyhnout se únikům vody ve špatně provedených spojích. Záhyby vzniklé při takové pokládce  je pak nutné pečlivě srovnat, případně zakrýt např. vrstvou kamínků apod. Specializované firmy pak nabízejí pokládku fólie svařené přímo ve výkopu – nedoporučuje se takové svařování provádět svépomocí např. za pomoci teplovzdušné pistole. Není nic marnějšího, než pak hledat místo, kde se voda z jezírka ztrácí. V našem sortimentu naleznete fólie v sekci nazvané jednoduše Fólie.

Před pokládkou fólie je třeba jezírkovou jámu jednak vyčistit od kamenů a kořenů, ale i vhodně vytvarovat. Zcela jistě bude jezírko osázené bahenními a vodními rostlinami, které mají různé požadavky na hloubku vody, ryby vyžadují také svojí hloubku. Je třeba pamatovat na to, že bude v průběhu času nutno do jezírka vstupovat za účelem údržby, pro správnou účinnost filtračního systému je nutno zajistit koloběh vody v celém objemu jezírka apod.

Přestože je velice moderní a tendenční mít jezírka samočistící, bio jezírka, v naprosté většině případů bude nutno jezírko opatřit filtračním systémem. Jezírka jsou hydroizolační fólii oddělena od okolního prostředí, stávají se izolovanou jednotkou a neobejdou se bez pomoci. Těžko se někomu bude líbit zapáchající jezírko plné řas a žabince. Na vodu v jezírku jsou kladeny jiné nároky než na vodu v bazénu. Voda nemusí být tak sterilní, měla by však být zdravá, umožňovat existenci živým organizmům a měla by být potěšením pro oko. Co je potřeba pro filtrační okruh ? Především nějaké čerpadlo – viz sekce Čerpací technika – které vodu dopraví k vlastnímu filtru. Většina filtrů se skládá ze tří částí. Mechanické, která zachytí hrubé nečistoty. Ta je tvořena většinou nějakým filtračním  médiem – molitanovou pěnou, filtračními kartáči, odstředivou komorou, nějakým druhém síta. Druhou část tvoří UV lampa, která zbavuje vodu škodlivých mikroorganismů a slouží i jako částečný vločkovač. Poslední část filtru je biologická, ta je tvořena nějakým druhem rybničních bakterií a mikroorganismů, které pomáhají rozkládat organické nečistoty z vody a odnímat tak z vody živiny, které by mohly pro svůj růst využít nežádoucí řasy a sinice. Pro usazení těchto bakterií ve filtru se používají různá média – plastové kuličky, lávagranulát a podobně, které se vyznačují tím, že mají velký povrch a poskytují  bakteriím životní prostor. Když se podíváte do sekce Filtrační technika, uvidíte, že se filtry dělí na dvě skupiny – tlakové a gravitační. Gravitační filtry jsou takové, kde filtr není uzavřen a voda z něj vytéká samospádem. Takový filtr musí být umístěn tak, aby výstup z filtru byl nad vodní hladinou případně nad začátkem potůčku nebo vodopádu. Naproti tomu tlakové filtry jsou uzavřené a voda z nich vystupuje pod tlakem. Je tak možné vodu z filtru vyvést nahoru a filtr může být tak umístěny např. v úrovni vodní hladiny. (Nutno poznamenat, že i gravitační filtr lze zapojit tak, že z něho může být voda dopravena nahoru pomocí čerpadla, ale v tom případě musí být zabezpečen vstup vody do filtru gravitačně). Filtrační zařízení by mělo během sezony běžet trvale, 24 hod denně. Mělo by být navrženo tak, aby se objem vody v jezírku vyměnil 5 x během jednoho dne.

Správná funkce filtračního systému závisí ve velké míře i na mikroorganismech, které jsou schopny rozkládat organické nečistoty. Jsou to tzv. rybniční bakterie, které v našem sortimentu naleznete v sekci Rybniční lékárna.  Kromě těchto bakterií v sekci nabízíme i další podpůrné prostředky, které Vám pomohou zajistit potřebnou kvalitu vody a bojovat proti nežádoucím řasám a sinicím.

Kromě výše uvedených základních prvků při výstavbě zahradního jezírka Vám nabízíme mnoho dalších podpůrných prvků  - jako jsou skimery, vzduchovací čerpadla, pomůcky pro výsadbu vodních a bahenních rostlin. A samozřejmě mnoho prvků, které pomohou dotvořit atmosféru vodní zahrady – světla, chrliče, fontány apod.

 

Pokud se rozhodnete postavit zahradní jezírko sami, rádi Vám poradíme s výběrem potřebné technologie.  Můžeme Vám pomoci i s těmi částmi výstavby, na které se netroufáte, anebo Vám můžeme postavit jezírko tzv. na klíč.